VVS Licenssvets

Vår prissättning är mycket konkurrenskraftig.Tillsammans med vår gedigna kunskap inom VVS och licenssvetsning kan vi erbjuda våra kunder mycket kvalificerade tjänster som täcker det mesta i branchen.

Under mer än 25 års tid har vi haft hand om service, underhåll och diverse större projekt på Tarkett Ronneby- vilket innerfattar VVS, samt rörarbeten där industrin ställer speciella krav på material, kvalitet och utförande.
                                         

Vi är licensierade enligt Säker Vatten
Läs mer på

Referenser

Ronneby Industriservice har behörighet och specialkunskaper och har utfört åtskilliga kvalificerade uppdrag åt kunder. Nedan hitta du några av våra kunder.


Landstinget Kronoberg
Rörinstallationer av fjärrkyla på Centrallasarettet Växjö. Ombyggnad av lylcentraler och kylsystem för inkoppling av fjärrkyla. Ombyggnad av Sjukhusapoteket.

Sigfridsområdet Växjö
Om-och tillbyggnad för nytt Dosapotek. Ombyggnad av fjärrvärmecentral. Utbyte av värmekulvertar. 

Norrängen Växjö
Ny fjärrvärmecentral

VEAB Växjö
Fjärrvärmearbeten samt fjärrvärmecentraler inom VEABs fjärrvärmenät.
Installation av nya fjärrkylcentraler i Centrallasarettet i Växjö.

VÖFAB Växjö
riftoptimering av skolor (fastigheter)

F17 Blekinge flygflottilj
VVSarbeten inom hela flottiljområdet

Mariakyrkan och Skogslyckans kyrka Växjö
Driftoptimering bland annat

ICA
Nybygge av fjärrvärme i Centrallager i Räppe, Växjö.

Ronneby Kommun
Ombyggnader på Slättagårdsskolan Naturbruksgymnasiet
och Sjöarp


Proton Finishing Groupkoncernen Värnamo

Woody Ronneby
VVS

Scania Södertälje
Rörinstallationer

Projet Ronneby
Samtliga rörinstallationer

Tarkett
Projekt, service och underhåll